Ôsucie (bauerstwo)

Ôsucie – roślinne produkty, bydōnce kustym dlŏ zwiyrzōw hodowlanych.

Zaôbycz ôsucie ôznaczŏ kust roślinny, taki jak trŏwa.