Ćůng (matymatyka)

Ćůng we matymatyce uokreślo mynga skůnczono abo ńyskůnczono, keryj elemynty idźe "rachować", tzn. mynga lo kerej do śe nojść funkcyjo , kaj je podmynga myngi naturalnych nůmerůw : .