Ćaplyta to je zawjyśina źymje a půłu we wodźe, powstowo ntp. po dyszczu na grůntowyj ceśće abo przi wysychańu kałużůw. Mo tyż użytkowe zastosowańa - ide ja spotrzebować do stowjańo chałpůw (sům take we ńykerych arabskich krejach) abo lo szpasu, ntp. sům uorgańizowane walki we ćaplyće.

Ćaplyta na ceśće
Walka we ćaplyće
Commons-logo.svg