Ćmok, inakszy: ćima – we uobycznym pokopjyńu je to stůn we kerym ńy ma śwjotła.

Czorno farba kero uobyczńe przedstowjo ćmok

Podug fizyki, ćmok je wuůnczas kej ńy ma żodnygo elektrůmagnetycznygo průmjyńowańo. Blank ćmok je we teoryji mogebny ino we tymperaturze bezwzglyndnygo zera, skiż tygo, co wszyjske ćoła ymitujům ćepło kej průmjyńowańy podczyrwjůne.