Śńyg to je atmosferyczny uopad we postaći krysztołkůw lodu, nojczyńśći we formje szyśćoramjynnych gwjozdkůw. Tworzům uůne na źymji śńyżno deka. Śnyg powstowo we wyńiku krystalizacyji pary wodnyj.

Pokrywa śńyżno