Ślōnsko nacyjŏ

(Pōnkniyntŏ ze Ślůnsko nacyja)

Ślōnsko nacyja (abo mogymy pedzieć Ślōnzoki) wedle wielu je to nacyja, kero miyszko na Ślōnsku i ôdznaczo siy ôd nacyji polskiēj, mjymjeckiēj, czeskiēj a słowackiēj bez to, że mo inkszo kultura, geszychta i godka. Wielgo tajla politykōw i inkszych godo, że takiyj nacyi niy bŏło i niy ma, a to że Ślōnzoki robiom kole tego larmo, idzie z gospodorczych zmion kōńca 20. i poczōntku 21. wiekōw (zawiyraniy grub i inkszych pedsiymbiorstw powiōnzanych z industryjom. Ślōnskij Nacyi niy uznawo żōdne państwo.

"Ślůnsko nacyjo bůła, je i bydzie" - transparyt na Marsz Autůnůmije we roku 2009.