Śmjertka

persōnifikacyjŏ śmjyrci

Śmjertkapersůńifikacyjo śmjyrći, znůmo we bezma kożdyj kulturze. We ojropejskij kulturze nojbarźi popularne je forsztelowańy śmjetrki kej abo kośćotrupa, abo baby (we anglosaskij kulturze - chopa) uobleczůnyj we czorny mantel ze kapucům, uobyczńe ńy idźe zobejrzeć uůnyj twarzy a we prowyj rynce trzimje kosa, kerům kośi ludzke żywoty. Uůne forsztelowańy pochodźi ze Strzedńich Storoczůw.

Forsztelowańy śmjertki
Shinigami – persůńifikacyjo śmjyrći we japōńskij kulturze
Commons
Commons