Śpiywŏk, śpiywaczka to je fach polygajōncy na użyciu głosu do śpiywu zaôbycz przi akōmpaniamyncie muzycznyj skupiny[1][2]. Utwory wydŏwane sōm potym na platach (albumach) abo wykōnowane na kōncertach. Śpiywŏki zajmujōm sie muzykōm rozrywkowōm.

Śpiywŏk Rob Halford (Judas Priest)

Śpiyw bez akōmpaniamyntu instrumyntalnego nazywŏ sie a cappella[3].

Do popularyzacyji terŏźnych śpiywek i jejich sprŏwiŏrzy prziczyniŏ sie działalność radyja i telewizyje.

Zobŏcz tyż

edytuj

Przipisy

  1. vocalist, dictionary.cambridge.org [dostymp 2021-04-25] (angelski).
  2. VOCALIST - Definition of VOCALIST by Oxford Dictionary on Lexico.com also meaning of VOCALIST, Lexico Dictionaries English [dostymp 2021-04-25] (angelski).
  3. a cappella, dictionary.cambridge.org [dostymp 2021-04-25] (angelski).