Algebrajiczno uoperacyjo

(Pōnkniyntŏ ze Algebraiczno uoperacyjo)

Uoperacyjo abo dźołańy - funkcyjo postaći . Uoperacyjo dowo jednymu abo kilku elemyntům () mjanowanych argumyntůma abo uoperandůma jedyn wert (). Bajszpilůma algebrajicznych uoperacyji sům dodowańy nůmerůw, podnoszyńy nůmerůw do kwadrata, mnożyńy maćyrzůw abo negowańy logicznygo wertu.