Amfityjater – uodkryto aryna uo ksztołće elipsy abo koła, uotoczůno - uobyczńe wznoszůncymi śe schodkowo - zicůma do widzůw a przeznaczůno do publicznych pokazůw, dowńij m.in. walk gladjatorůw, walk s dźikymi zwjyrzyntůma, nałmachiji, a terozki muzyki, tyjatrůw a inkszych.

Rzimski amfityjater - Koloseum
Commons