Androidswobodno uoperacyjno systyma bajstlowono uod Google lo mobilńokůw, tabletůw a palmtopůw. Nojpopularńyjszo systyma lo tych maszyn przed iOS. Uoparto o kernel Linux a uoprogramowańy na licyncyji GNU. GUI, a inksze aplikacyje wyższygo poźiomu sům naszkryflane we Javie a fůngůjům na wirtualnyj maszyńe Dalvik. Terozki sprowjane wersyje to 2.3 Gingerbread a jej nostympca 4.0 Ice Cream Sandwich.

Logo systymy.
Systyma Android w wersyji 4.0.
Systyma Android w wersyji 2.3.

Zobocz tyż edytuj