Andrzej Lepper

Andrzej Zbigniew Lepper[1] (rodz. 13 czyrwca 1954 we Stowjynćińe, um. 5 śyrpńa 2011 we Warszawje) – polski polityker, spůłzałożyćel Samouobrůny RP a uůnyj przewodńiczůncy.

Andrzej Lepper

Bůł posłym na Sejm RP we rokach 2001-2007 a mińistrym uod baurestwa a rozwoju dźydźinůw we rzůndach Kaźimjyrza Marćinkewicza a Jarosława Kaczyńskigo.

Podug polskij Policyje, popełńůł samobůjstwo bez powjyszyńe we śedźibje Samouobrůny.

Przipisy