Anna Louisa Karsch (rodz. 1 grudńa 1722 we Hammer (terozki Przetoczńica) ńydaleko Sulechowa, um. 12 paźdźerńika 1791 we Berlińe) – mjymjecko dichterka. Chowoła śe we Trzćelu, pomjyszkiwała tyż we Śwjybodźińe a Głogowje. Znůmo we jeji czasach jako "Die Karschin". Je autorkům trzech tůmůw gydichtůw.

Anna Louisa Karsch we 1791

Necowe uodwołańa Edytuj