Atejizm

poglōnd ôdciepujōncy istniynie Boga abo bogōw

Atejizm – systyma poglůndůw kero uodćepuje furt wjara we istńyńe Boga a bogůw, je przećiwno do dejizmu. Pjyrsze perzůny, kere same śa mjanowoły atejistůma, bůły we XVIII stoleću, dowńij uůnego mjana używano lo perzůnůw kere ńy bůły do zgody ze panujůncům religijům. Terozki za atejistůw podowo śe 2,3% ludźi na śwjeće.