Biblijo, Śwjynte Pismo (βιβλίον, biblion – mało kśynga, l.m. βιβλία, biblia – małe kśyngi) – zbjůr kśůng, spisanych z poczůntku we godkach: hebrajskij, aramejskij a greckij, uznowanych uod żydůw a krześćijanůw za natchńůne uod Boga. Biblijo a jeji tajle majům inksze religijne znaczyńy lo růżnych wyznanůw. Na krześćijańsko Biblijo skłodajům śe Stary Testamynt a Nowy Testamynt. Hebrajsko biblijo – Tanach – uobejmuje tajla kanůnu Starego Testamyntu. Muzułmany mjarkjům, iże tajla Biblije (dp. Kśyngi uod Mojżesza, Psalmy) powstała we wyńiku boskigo uobjawjyńo, nale jeji treść bůła zafałszowano.

Pjyrszo zajta Wańelije uod Jana ze Biblije Johna Wyclifa (XIV wjek)