Boże Ćało

(Pōnkniyntŏ ze Boże Ćoło)

Boże Ćało[1][2], barzij akuratnie Śwjynto Nojśwyntszygo Ćała a Krwje Pańskij – we katolickim kośćele nakozane śwjynto ku czći Eucharystyje (Bożego Ćała i Krwje). Je to ruchůme śwjynto, wypado zowdy 60 dńi po Wjelkanocy, beztůż nojwcześńij może paś 21 moja, nojpůźńij 24 czyrwca.

Procesyjo we Boże Ćało we Bad Hofgastein, Adolph von Menzel, 1880

Przipisy

  1. Wyszukowanie „cioło”. Korpus Ślōnskij Mŏwy. [dostymp 2019-09-25].
  2. Wyszukowanie „Boże Ciało”. Korpus Ślōnskij Mŏwy. [dostymp 2019-09-25].