Złoto sztatua briftryjgera

Briftryjger to je pracowńik pocztowygo amtu, kery dostarczo brify, pakety, telegramy a inksze przesyłki.

Commons-logo.svg