Charles Darwin (rodz. 12 lutygo 1809 we Shrewsbury, um. 12 kwjetńa 1882 we Downe) – jedyn ze nojbaři znajůmych bjolůgůw a pjyršych badačy ewolucyje. Autor teoryje ewolucyje, kero je terozki uznowano za paradygmat we bolůgije.

Charles Darwin
Commons