Chełmnomjasto we Polsce, we kujawsko-půmorskim wojewůdztwje, we chełmińskim kryśe, nad rzykům Wisłům. Je śedźibům źymskigo krysu. Podug danych ze 2009 roka, mjyszkało sam 21 336 ludźi. We lotach 1975-1998 mjasto admińistracyjńy noleżoło do toruńskiego wojewůdztwa.

Wapyn Chełmna

Mjejske prawa mo uod 1233 roka.

Necowe uodwołańaEdytuj