Conocybe bispora[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go nojprzōd ôpisoł Rolf Singer, a terŏźnõ nazwã doł mu Anton Hausknecht. Conocybe bispora nŏleży do zorty Conocybe, i familije Bolbitiaceae.[1]

Conocybe bispora
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Bolbitiaceae
Zorta Conocybe
Gatōnek Conocybe bispora
Nazwa systymatycznŏ
Conocybe bispora
(Singer) Hauskn.

Przipisy