Conocybe cettoiana[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Anton Hausknecht i Manfred Enderle. Conocybe cettoiana nŏleży do zorty Conocybe, i familije Bolbitiaceae.[1]

Conocybe cettoiana
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Bolbitiaceae
Zorta Conocybe
Gatōnek Conocybe cettoiana
Nazwa systymatycznŏ
Conocybe cettoiana
Hauskn. & Enderle

Przipisy