Conocybe graminis[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Anton Hausknecht. Conocybe graminis nŏleży do zorty Conocybe, i familije Bolbitiaceae.[1]

Conocybe graminis
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Bolbitiaceae
Zorta Conocybe
Gatōnek Conocybe graminis
Nazwa systymatycznŏ
Conocybe graminis
Hauskn.

Przipisy