Conocybe subalpina[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go nojprzōd ôpisoł Rolf Singer, a terŏźnõ nazwã doł mu Rolf Singer i Anton Hausknecht. Conocybe subalpina nŏleży do zorty Conocybe, i familije Bolbitiaceae.[1]

Conocybe subalpina
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Bolbitiaceae
Zorta Conocybe
Gatōnek Conocybe subalpina
Nazwa systymatycznŏ
Conocybe subalpina
(Singer) Singer & Hauskn.

Przipisy