Coprinopsis strossmayeri

Coprinopsis strossmayeri[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go nojprzōd ôpisoł S. Schulz., a terŏźnõ nazwã doł mu Redhead, Vilgalys i Jean-Marc Moncalvo. Coprinopsis strossmayeri nŏleży do zorty Coprinopsis, i familije Psathyrellaceae.[1]

Coprinopsis strossmayeri
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Psathyrellaceae
Zorta Coprinopsis
Gatōnek Coprinopsis strossmayeri
Nazwa systymatycznŏ
Coprinopsis strossmayeri
(S. Schulz.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Przipisy