Cyjo to je muzyczny insztrumynt ze zorty idyjofůnůw. Klang je dobywany bez drgańa strojikůw, kere sům wprowjane we ruch bez luft ćiśńůny ku ńim ze rynczńy śćiskanygo abo uodmykanygo mjecha. Ze prawyj strůny cyjo mo klawjyrze, abo knefle. Ś ńich dobywo śe melodyjo. S lewyj strůny mo knefle, ze kerych dobywo śe akordy a wjeloklangi abo kej przeuůnaczy śe kůnwertyr tyż melodyjo. Prototyp cyje zrobjůł Fryderyk Buschmann we 1822 roku, a tako jako znůmy terozki - Cyrill Demian we 1829.

Klawjyrzowo cyjo
Commons
Commons