Deoksyrybōnukleinowŏ zojra, DNA (ze ang. deoxyribonucleic acid) to je wielgotajleczkowy ôrganiczny ferajn chymiczny ze grupy nukleinowych zojr. U eukariōntōw je przede wszyjskim we jōndrach kamerlikōw, u prokariōntōw – dyrekt we cytoplazmie, za to u wirusōw – we kapsydach. Połni rolã tregra gynetycznyj informacyje żywych ôrganizmōw i wirusōw.

Helisa DNA

Keta nici DNA zawiyrŏ gynetycznõ informacyjõ:

  • ô porzōndku aminozojr we biōłtkach (kerŏ stanowi niywielgi ułōmek sekwyncyje DNA – u czowieka kole 1,5%)[1]
  • ô sekwyncyji licznych RNA niykodujōncych
  • regulacyji ekspresyje gynōw
  • sekwyncyji ô niyklarownym znaczyniu (stanowiōncych ôpowŏżnõ wiynkszość sekwyncyje jōndrowego DNA).

Zorty DNAEdytuj

Zorta DNA B-DNA A-DNA Z-DNA
wielość pŏr zasad
przipadajōncŏ na skrynt helisy
10,4 (kole 10,2 dlŏ tm. wysp CpG) 11 12
winkel skryncaniŏ miyndzy sōmsiedniymi
pŏrami zasad (we stopiyniach)
+34,6 +39,0 −30,0
hib helisy (nm) 3,54 2,53 4,56
richtōng skryncaniŏ prawoskryntnŏ prawoskryntnŏ lewoskryntnŏ
strzednica helisy (nm) 2,37 2,55 1,84
Fragmynt struktury      

Przipisy

  1. Tyra G. Wolfsberg, Johanna McEntyre, Gregory D. Schuler, Guide to the draft human genome, 15 lutego 2001, DOI10.1038/35057000 [dostymp 2021-05-03].