Nowy Orlean, dwa dachdekry przi roboće.

Dachdekerfach, kery spolygo na dekowańu dachůw terům, dachůwkůma abo blechdachůwkůma. Fach dachdekra wyzwolůł śe pod kůńec XIX stolećo, dowńi dekowańym dachu zajmowoł śe ćeśla.