Dariusz Walerjański (rodz. 1969 we Zobrzu Mikulczycach) – badocz gyszichty Żydów na Gůrnym Ślůnsku, uobrůńca zobrzańskich dynkmali.

Terozki[kedy?] połni funkcyjo pełnůmůcńika ds. powołańo Międzynarodowego Centrum Dokumentacji Zabytków Poprzemysłowych dla Turystyki.

Ukůńczůł gyszichta na Ślůnskim Uńiwersyteće, robiůł kej adjunt we Muzeum Górnictwa Węglowego we Zobrzu, je założyćelem a przewodniczůncym Koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zabrzu a tyż człůnkem Zarządu Oddziału Śląskiego TOnZ we Bytůńu. Współrobi ze Żydowskim Instytutem Historycznym we Warszawje.

Uod lot angażuje śe we walka o retůng lo srogij nůmery zobrzańskich dynkmali industryje, kej ntp. wjeża ciśńn a inksze.

Doprowadźůł tyż do uodnowjyńo zobrskigo kirkutu, dowo pozůr na inksze żydowske groby we becyrku. Skiż tygo uhonorowało go Państwo Izrael, uod kerego dostoł dyplůma.