Drabina – kōnstrukcyjŏ używano do włażyniŏ na gōrã po jeji szteblach. Nojczyńścij je wykōnanŏ ze drzewa abo aluminiōm. Ôpacznie ôd słodōw, lekszyj sie jã nosi. Moc przidajnŏ we fojerwerach.

Ajnfachowŏ, malarskŏ drabina
Sztalōnek drabiny