Dyskusyjo używacza:85.219.180.166

Na tej stronie nie ma żadnych dyskusji.
To jeżech jo, jino roz na kedy zap­ůmna śe zalogować, kedy właża na Wikipedyjo. ◄Ozi64► a uůnygo godka 18:47, 25 kwj 2009 (UTC)

To je strōna dyskusyje anōnimowego używŏcza – takigo, co niy mŏ jeszcze swojigo kōnta abo niy chce go terŏz używać. Żeby go idyntyfikować, używōmy adresōw IP. Ale adresa IP może być używanŏ ôd wielu używŏczōw. Jeźli je żeś anōnimowy używŏcz i uwŏżŏsz, iże wkludzōne sam kōmyntŏrze niy sōm do Ciebie, to stwōrz kōnto abo wloguj sie, żeby żŏdyn Cie niy mylōł z inkszymi anōnimowymi używŏczami.