Dyskusyjo używacza:Ozi/archiwum s inkubatora

ARCHIWUM 0(INKUBATOR), 08.IV.2008 - 25.V.2008

Witej. Jo ino lubja mjeć sam trocha uordnungu. ;) No i žech přiwyknůu, bez tůž co adminuja na pl. :) Naškryflej coś kiedy zaś. Pyrsk Lajsikonik 13:59, 8 April 2008 (UTC)

Witej. Tytuły też tłumaczyć na śląski?? Timpul 09:12, 1 May 2008 (UTC)

Żech sie tyż zastanowioł. A myśla, że nojlypiyj by bůuo naszkryfloć wersyjo i polsko i ślůnsko. Zarozki śe tym zajmna Ozi64 09:15, 1 May 2008 (UTC)

A jak niby napisołech?

Přiznowańy uprowńyń admińistratora

edytuj

Witej. Skreśliužech Twoje guosy, s kuli tego co ńy moš tukej 500 sprowjyń, a na zajće užytkowńika ńy moš linka do inkšygo projektu Wikimedia, kaj byś tela mjou. Bez tůž ńy moš uprowńyń do guosowańo. Pyrsk! Lajsikonik 12:38, 18 May 2008 (UTC)

Brakuje mńy 27 :), nale nadrobja to ;) Ozi64 13:43, 18 May 2008 (UTC)
Nale 500 třa mjeć jak wotung štartuje. W tym juž ńy možeš brać udźoůu. :( Lajsikonik 13:48, 18 May 2008 (UTC)

Ok, nale i ty i Herr Kris dostańyćy uprowńyńa, wiync ńy musza głosować ;) Ozi64 13:51, 18 May 2008 (UTC)

Re. Uprawnienia adminitratora

edytuj

Przepraszam, będzie po polsku...

Lajsikonik i Herr Kriss aktywnie uczestniczyli w samym procesie ubiegania się o język śląski na Meta, uczestniczyli też aktywnie w tłumaczeniu interfejsu MediaWiki. Poza tym, sprawa dodatkowa - są już administratorami na polskiej Wikipedii (Lajsikonik dodatkowo biurokratą, Herr Kriss administratorem na Commons), a moim zdaniem nowa Wikipedia powinna mieć administratorów doświadczonych - dlatego zdecydowałem wypromować tych dwóch.

Tu jednak moja rola chyba się kończy (jako stewarda): gdy śląska Wikipedia pójdzie "na swoje", sama ustali zasady przyznawania uprawnień administratora. Z praktycznego punktu widzenia jako mały projekt, dwóch administratorów może wystarczyć (polska Wikipedia ze 170 tysiącami kont i pół milionem haseł "obrabiana" jest przez może 60-80 aktywnych administratorów), ale sami już ustalicie, komu i kiedy przyznać dodatkowe uprawnienia - ja po uruchomieniu śląskojęzycznej Wikipedii nie będę na niej aktywny. Pozdrawiam. Wpedzich 14:11, 18 May 2008 (UTC)

OK ;) Ozi64 11:18, 19 May 2008 (UTC)

Ja, nale regel je toki, aže staropolske kůńcůwki –cyja –zyja –syja (polske –cja, -zja, -sja) oddowo śe bez [cyjo, -syjo, -zyjo. Nale ino te! Wšyjstko pozostoue (-ria, -lia, -dia, -pia, -mia itd. itp.) ńy! Kej Lajskikonik zrobiu feler, to juž po ptokach, wjync možno přijůnć, aže grůpa yncyklopedyjo a Wikipedyjo je wyjůntkjym ;] Kaszëbi mojům Wikipedijô, nale ńy Wiczipedijô, kej powinno być ;) Timpul 14:23, 23 May 2008 (UTC)

To jak wytłumaczysz "Austryjo" a ńy "Austrja"? ;D Timpul 14:52, 23 May 2008 (UTC)

Kůnski

edytuj

Myśla, coby jesče ńy uoznočoć artikli kej kůnski, bo to je ino zamjyšańy s tymi prefiksůma {{:Wp/szl a krům tygo bezma wšyjstke sům kůnskůma ;} Počkej :D Timpul 15:26, 24 May 2008 (UTC)

Szrajbung

edytuj

Witej. Uo tym zapożyczańu to je fest ważne, ńykerzi szkryflajóm tu sztad a powinno być reguła, aże śe sztuzńy ńy zapożyczo. Timpul 12:10, 25 May 2008 (UTC)

Wrōć do strōny ôd używŏcza „Ozi/archiwum s inkubatora”.