Entoloma caeruleoplitum


Entoloma caeruleoplitum[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Machiel Evert ("Chiel") Noordeloos i Brandt-Ped. Entoloma caeruleoplitum nŏleży do zorty Entoloma, i familije Entolomataceae.[1]

Entoloma caeruleoplitum
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Entolomataceae
Zorta Entoloma
Gatōnek Entoloma caeruleoplitum
Nazwa systymatycznŏ
Entoloma caeruleoplitum
Noordel. & Brandt-Ped.

Przipisy