Entoloma viaregale[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Machiel Evert ("Chiel") Noordeloos. Entoloma viaregale nŏleży do zorty Entoloma, i familije Entolomataceae.[1]

Entoloma viaregale
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Entolomataceae
Zorta Entoloma
Gatōnek Entoloma viaregale
Nazwa systymatycznŏ
Entoloma viaregale
Noordel.

Przipisy