Entoloma violaceozonatum

Entoloma violaceozonatum[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Machiel Evert ("Chiel") Noordeloos i Liiv. Entoloma violaceozonatum nŏleży do zorty Entoloma, i familije Entolomataceae.[1]

Entoloma violaceozonatum
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Entolomataceae
Zorta Entoloma
Gatōnek Entoloma violaceozonatum
Nazwa systymatycznŏ
Entoloma violaceozonatum
Noordel. & Liiv

Przipisy