Familok – chaupa stowjano lo familijůw uod grubjorzůw we mjastach we cołkym Gůrnym Ślůnsku mjyndzy XIX a XX stolećym.

Familoki we Kolůńiji Zgorzelec (kole Szůmbjerkůw)
Kolůńijo Kaufhaus kole Fryncity
Familok we Chwalowicach

Bezma wszyjske familoki stowjane bůły ze cegły, mjały uůne jedyn abo dwa sztoki, bez kanalizacyje (bůła ino na schodach, tam kaj waserlajtůng). Kożde pomjyszkańy skłodało śe ze kuchyńe a izby, ńykej kůmory. Nad ausgusym nojdowoł śe waserlajtůng, a haźel we familokach pjyrwyj bůł na placu, potym, kej sprawjůno uostała kanalizacyjo, we śyńi.

Familoki bůły stowjane wele drůgi, jedyn kole drugigo, raja za rajům, a skiż tygo powstowoł charakterystyczny ukłod urbańistyczny. Uodrůżńały śe tyż uod inkszych kamjyńicůw tym, co mjały fynsterrůmy (abo futrziny) we uoknach a fynsterbrety uobmalowane blank na czyrwjůno (we kerych pomjyszkiwali grubjorze) abo źylůno (pomjyszkiwane bez hůćorzůw).

Familoki dźiśejEdytuj

Moc familokůw je we Biskupicach, Bobrku, Chropaczowje, Chwalowicach, Lipinach, Ńikiszu, Fryńe, Uorzegowje, Śymjanowicach, Szůmbjerkach, Szopjeńicach, Śwjyntochlowicach, Zołynżu. Czynsto sům zabytkowymi uobjektůma.

Necowe uodwołańaEdytuj