Fana – płat tkańiny uokreślůnygo ksztołtu i barwy przimocowywany do drzewca. Może zawjyrać godła, zimbole, wizerůnki. Fana je znokym rozpoznawczym, symbolym państwa (fana państwowo) abo uorgańizacyji, czasym tyż mjast abo jydnostek podźołu admińistracyjnygo, uoddźołu wojsk (sztandar), uorgańizacyji: politycznych, społycznych, kośćylnych, szportowych, atp.

Fany państw czuůnkowskych UoNZ wiszůnce w kwaterze Uorgańizacyji we Wjydńu