Farorz (uać. parochus) to je duchowny, nojczyńśći prezbiter (kśůndz), kery zarzůndzo gminům kośćelnům. We kośćele katolickim je uůn mjanowany bez biskupa. Podug prawa kanůńicznygo, je to Pastor proprius paroeciae sibi commisae sub auctoritate Episcopi (własny pastyrz zleconyj śebje parafije pode władzům biskupa). Mjanowańy na farorza nojczyńśćij je dożywotńe. We kośćouach protestanckich farorz nojczyńśćij je wybjerany bez wjernych. Ńykej mjanuje śe go pastorym.