Geograficzne wspůłrzyndne

Wspůłrzyndne geůgraficzne to dugość a szyrokość geůgraficzno mjerzůne we stopńach, minutach a sekůndach. Anfangym ukłodu wspůłrzyndnych geograficznych je przećynće śe połedńika zerowygo (Greenwich) s růwńikym, znojdujůnce śe na połedńowy zachůd uod wybrzeży Afriki.

Zobrazowańy dugośći a szyrokośći geůgraficznej

Jedyn stopjyń ( ° ) to 60 minut ( ' ), a jydna minuta to 60 sekund ( " ).