Gilzownica – przirzōnd abo maszina do napołnianiŏ gilz tabakym i wytwŏrzaniŏ we tyn knif cygaryt. Gilzownice mogōm być rynczne jak tyż elektryczne.

Ryncznŏ gilzownica

Gilzy cygaryt sōm prōżnymi bibułkowymi tubkami z przilepiōnym do nich filtrym (dŏwnij bez filtra, ewyntualnie ino z ustnikiem), kere idzie kupić gotowe we sklepach. Ôsobny sprŏwōnek gilz i tabaku i wykōnanie z nich we dōmowych warōnkach cygaryt ôbniżŏ utrŏta kōńcowego produktu.