Goz to je stůn skupjyńo matreji, we kerym fizyczne ćoło leko zmjyńo ksztołt a zajmuje cołko przestrzyń jako mo dostympno. Wyńiko to ze właściwośćůw czůnsteczek, kere we tym stańe majům połno swoboda ruchu.