Gruba – zakłod a przedśymbjorstwo bergmańske, kere zajmuje śe fedrowańym ze źymje kopalinůw.

Gruba "Wujek" we Katowicach

Gruby mogům być:

Gruby tajlujymy tyż podug zorty fedrowanyj kopaliny:

a inksze.

Commons
Commons