Ôtwōrz przodnie myni

Gyrowańy – beztlynowy (nojčyńśći) proces bjochymičny, polygajůncy na ynzymatyčnym rozpadźe cukrůw, kery je jydnym s elymyntůw fizjolůgji drobnoustrojůw. Do gyrowańo kůńyčne sům drobnoustroje abo wytwořůne bez ńe ynzymy.

Do nojwažńijšych rodzajůw gyrowańo noležům: