Hajcer je roboćorz, kery uobsuguje palyńisko kotła lebo pjeca. Uobyczńe cyntralny hajcůng, dowńij hajcerůma mjanowano tyż bańokůw kere hajcowali we ćufach.

Hajcer przi roboće