He Pingping (chiń. 何平平 rodz. 13 lipca 1988 we Wulanchabu, um. 13 merca 2010 we Rzimje) – bůł poważany za nojniższego czowjeka na śwjeće. Bůł na 73 centymyjtry wysoki a skirz tygo trefjůł do Kśyngi Rekordůw Guinnesa.

Necowe uodwołańa edytuj