Hymn (ze greckego ὕμνος hýmnos – pjeśń pochwalno) – zorta pjeśńi, naszkryflanyj skuli jakigo wydarzyńo, uosoby, abo inkszyj uokazyji.

We Strzedńich Storoczach hymny bůły ino uo religji. Terozki sům to nojczynśćij pjeśńi do uojczizny.