Inocybe geraniodora[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Jules Favre. Inocybe geraniodora nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe geraniodora
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe geraniodora
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe geraniodora
J. Favre

Przipisy