Inocybe hypotheja[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Robert Kühner. Inocybe hypotheja nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe hypotheja
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe hypotheja
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe hypotheja
Kühner

Przipisy