Inocybe rupestris[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Jules Favre. Inocybe rupestris nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe rupestris
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe rupestris
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe rupestris
J. Favre

Przipisy