Inocybe stangliana[1] je grzib, co nŏleży do grōmady Basidiomycota, i, co go ôpisoł Thomas Wilhelmus Kuyper. Inocybe stangliana nŏleży do zorty Inocybe, i familije Crepidotaceae.[1]

Inocybe stangliana
Systymatyka
Krōlestwo Fungi
Grōmada Basidiomycota
Klasa Agaricomycetes
Rzōnd Agaricales
Familijŏ Crepidotaceae
Zorta Inocybe
Gatōnek Inocybe stangliana
Nazwa systymatycznŏ
Inocybe stangliana
Kuyper

Przipisy