Jerzy Gorzelik (rodz. 1971 we Zobrzu) – ślůnski historyk kůnsztu a regijonalny polityker, szef Ruchu Autůnůmije Ślůnska. Pů samorzůndowym wotůngu we Polsce we 2010 roku wlozł do Sejmiku Ślůnskigo Wojewůdztwa, a ńyskorzi do zarzůndu uůnygo wojewůdztwa.

Jerzy Gorzelik